Palvelut

HR:n ammattilaiset käytössäsi, kaikissa henkilöstöhallinnon kiemuroissa ja ihmisiin liittyvissä asioissa. Myös ryhmä- ja yksilövalmennukset.

Valmennukset

Suunnittelemme, rakennamme ja toteutamme yksilöille, ryhmille kuin vaikka koko firmalle.

Eniten kysyttyjä valmennuksia ovat:

  • Johtamisen evoluutio; Organsisaatiokaavioista, psykologiseen turvallisuuteen
  • Psykologinen turvallisuus ja esihenkilötyö; mitä ja miten?
  • Peloton organisaatio: stressistä resilienssiin.
  • Parempi kommunikaatio; erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen.
  • Tarinan voima. Johda tai myy vaikuttavammin.
  • Yrityskulttuurimme, mikäs se on ja miten tiedetään mikä se on?

Yksilövalmennukset

Yksilövalmennukset tapahtuvat kahdenkeskeisessä vuorovaikutuksessa koutsin tai mentorin kanssa. Jokainen valmennus on yksilöllinen ja siksi voimme kuvata vain prosessia. Valmennuksissa, kuten business coachingissa, voidaan keskittyä ratkaisuihin, tai sitten kuten henkisen suorituskyvyn vahvistamisessa, löytää keinot omat arjen haasteiden selättämiseen. Mentorointi puolestaan on kokeneen ammattilaisen tarjoamaa keskusteluapua tilanteisiin, joissa mentoroitava on ehkä ensimmäistä kertaa.

Helena Tahkola

Johtava HR-Muotoilija

Business coaching

Business coaching tarkoittaa työkontekstissa tapahtuvaa coachingia, jossa otetaan huomioon organisaation tavoitteet, ratkaisujen löytäminen ja tuloksiin tähtäävä toiminta. Tyypillisesti 5–10 kertaa / henkilö.

Mika Aittamäki

Valmentaja / Kulttuurimuotoilija

Stressi, resilienssi ja henkinen suorituskysy

Valmennuksessa keskitytään vahvistamaan yksilön henkistä suorituskykyä etsimällä tie tasapainoiseen elämään ja keskitytään omien voimavarojen parempaan hyödyntämiseen stressiä hallitsemalla ja resilienssiä lisäämällä. Valmennusohjelma suunnitellaan yksilöllisesti.

OmaHR

Sinulla on mahdollisuus saada Töölön Vireen HR -ammattilainen täysipäiväisesti yrityksesi palvelukseen. Katsotaan ensin sinun yrityksesi tarpeet OmaHR:n osaamiselle. Tarvittavan osaamisen skaala voi olla todella laaja. Joskus tarvitaan HR johtajaa, joissain tilanteissa HR päällikköä, ehkä koordinattoria tai vaikka assistenttia.

Töölön vire vastaa HR-ammattilaisen osaamisesta ja sinä työn johtamisesta. Näin sinun ei tarvitse murehtia siitä, saatko riittävän osaavan ihmisen rekrytoitua itse. OmaHR voi kasvaa yrityksesi mukana tai sitten voit korottaa kasvun myötä osaamisvaatimuksia, jolloin käytössäsi on jälleen tarpeisiin vastaava OmaHR.

Muutos-
neuvottelut

• Yhteistoimintaneuvottelut
• HR-kumppani tarkistamaan menettelyn laillisuus
• HR-kumppani tukemaan henkilöstön jaksamista
• HR-kumppani tukemaan työnantajan ja luottamusvaltuutettujen työtä YT-menettelyssä
• HR-kumppani tukemaan YT-menettelyitä yrityksessä
• HR-kumppani varmistamaan yhteistoimintamenettelyiden laillisuus ja oikea tuki henkilöstölle sekä työnantajalle

Rekrytointi

• Asiantuntijarekrytoinnit
• Head hunting
• Arvioinnit: SEB kyvykkyysarviot ja DiSC-työpersoonallisuusarviot

Työsuhteen elinkaari-
palvelut

• YT-menettelyt
• Työsuhdekäsikirjat
• Työterveyskilpailutukset