Rekisteriseloste

  1. rekisterinpitäjä: Töölön Vire
  2. yhteystiedot rekisteriasioita varten: Johanna Hirn / johanna@toolonvire.fi
  3. rekisterin nimi: Asikasrekisteri
  4. rekisterin peruste ja tarkoitus: Töölön Vireen markkinointi ja myynti
  5. rekisterin sisältö: Käyttäjän itse luovuttamat tiedot.
  6. tietojen luovutus ja vastaanottajat: Tietoja voidaan käyttää Töölön Vireen markkinointitarkoituksessa, Töölön Vireen valitsemalle kumppanille tai muulle sellaiselle kolmannelle taholle, joka tuottaa Töölön Vireelle palvelua tai alihankintaa markkinointitarkoituksessa.
  7. rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään 
  8. rekisteröidyn oikeudet ja oikeuksien toteuttaminen: Reksiteröyty voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tieto poistetaan välittömästi pyynnön saavuttua.